Aqua Home Hoạt Động

Thuần tuý chỉ là tên gọi, điều Aqua home hướng đền hãy chia sẽ cùng làm bếp với chị em phụ nữ. Bếp là trái tim của gia đình hãy cùng làm để lang toả yêu thương.


Các hoạt động cùng trồng trọt thu hoạch nông sản với người dân bản địa


Hàng năm  Aqua home phát qua cho ba con khó khăn của  Xã 

Đạp xe quanh vùng quê